Voorbeelden

Om de eerder gegeven voorbeelden tot de verbeelding te laten spreken, volgen hieronder enige beschrijvingen van situaties waarvoor met succes een beroep is gedaan op MKB Santos.

  • Er werd een beroep op MKB Santos gedaan door een ondernemer die, door opname van een kind met een ernstige ziekte in een gespecialiseerd ziekenhuis in een andere stad, tijdelijk niet of nauwelijks in staat was om te werken en onvoldoende reserve had om deze periode te overbruggen. Aan dit gezin is een tijdelijke aanvulling op het inkomen gegeven.
  • Eveneens hielp MKB Santos een ondernemer die door een combinatie van factoren (een overval en daaropvolgende psychische klachten, die niet gedekt werden door een AOV) in de problemen was gekomen. De schulden stapelden zich op en de klanten bleven weg. Omdat de problemen op korte termijn onoplosbaar bleken, was deze onderneming niet meer levensvatbaar, en werd een Bbz-lening/uitkering geweigerd. De onderneming is daarom beëindigd en er is door het gezin bijstand aangevraagd. MKB Santos heeft ten behoeve van het levensonderhoud een financiële overbrugging tot de eerste uitkering uitbetaald.
  • Een ondernemer deed een beroep op MKB Santos omdat hij door blijvende invaliditeit niet meer in staat was om zelfstandig te wonen en werken, zijn bedrijf moest beëindigen en in een verpleegtehuis werd opgenomen. Wegens een onvermijdelijk faillissement konden ook de kosten van de verhuizing niet worden opgebracht. MKB Santos heeft in dit geval de verhuiskosten betaald.
  • Ook hielp MKB Santos een ondernemer die door ziekte van en zorg voor zijn vrouw in de problemen kwam en een beroep wilde doen op de Bbz om de zaak te kunnen voortzetten. De zaak was in principe levensvatbaar, maar op dat moment waren de middelen niet aanwezig om de gevraagde jaarcijfers te laten produceren en de boekhouder weigerde zijn medewerking te verlenen. MKB Santos heeft de kosten van de benodigde jaarcijfers betaald.