Voorbeelden

Hieronder enkele voorbeelden waarbij met succes een beroep is gedaan op Stichting MKB Santos.

  • Er werd een beroep gedaan op Stichting MKB Santos door een ondernemer die, door opname van een kind met een ernstige ziekte in een gespecialiseerd ziekenhuis in een andere stad, tijdelijk niet of nauwelijks in staat was om te werken en onvoldoende reserve had om deze periode te overbruggen. Aan dit gezin is een tijdelijke aanvulling op het inkomen gegeven.
  • Eveneens hielp Stichting MKB Santos een ondernemer die door een combinatie van factoren (een overval en daaropvolgende psychische klachten, die niet gedekt werden door een AOV) in de problemen was gekomen. De schulden stapelden zich op en de klanten bleven weg. Omdat de problemen op korte termijn onoplosbaar bleken, was deze onderneming niet meer levensvatbaar, en werd een Bbz-lening/uitkering geweigerd. De ondernemer heeft vervolgens voor zijn gezin bijstand aangevraagd. Stichting MKB Santos heeft ten behoeve van het levensonderhoud een financiële overbrugging tot de eerste uitkering uitbetaald.
  • Een ondernemer deed een beroep op Stichting MKB Santos omdat hij door blijvende invaliditeit niet meer in staat was om zelfstandig te wonen en werken, zijn bedrijf moest beëindigen en in een verpleegtehuis werd opgenomen. Wegens een onvermijdelijk faillissement konden ook de kosten van de verhuizing niet worden opgebracht. Stichting MKB Santos heeft in dit geval de verhuiskosten betaald.
  • Ook hielp Stichting MKB Santos een ondernemer die door ziekte van en zorg voor zijn vrouw in de problemen kwam en een beroep wilde doen op de Bbz om de zaak te kunnen voortzetten. De zaak was in principe levensvatbaar, maar op dat moment waren de middelen niet aanwezig om de gevraagde jaarcijfers te laten produceren en de boekhouder weigerde zijn medewerking te verlenen. Stichting MKB Santos heeft de kosten van de benodigde jaarcijfers betaald.