MKB Santos

Bij Solidariteitsfonds MKB-Santos kunnen MKB-ondernemers in bepaalde gevallen een verzoek om financiële hulp indienen. Als een aanvraag wordt goedgekeurd verstrekt MKB-Santos de middelen aan de ondernemer in de vorm van een schenking.

Voor de hulp van MKB-Santos wordt een aantal criteria gehanteerd:

  • de oorzaak van de problemen kan zowel in de zakelijke als in de privé sfeer liggen, maar valt buiten het normale ondernemersrisico;
  • de situatie is acuut: de ondernemer heeft onvoldoende of geen eigen middelen en verkeert in financiële nood;
  • de ondernemer had, voordat de problemen begonnen, in principe een gezond bedrijf;
  • er staan geen andere sociale regelingen open;
  • de ondernemer is te goeder trouw;
  • de verleende hulp moet bijdragen aan een structurele oplossing van de problemen.

Voor meer informatie: info@mkbsantos.nl.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.