Stichting MKB Santos

Bij Stichting MKB Solidariteitsfonds Santos (hierna te noemen Stichting MKB Santos) kunnen MKB-ondernemers in bepaalde gevallen een verzoek om financiële hulp indienen. Als een aanvraag wordt goedgekeurd verstrekt Stichting MKB Santos de middelen aan de ondernemer in de vorm van een schenking.

Voor de hulp van Stichting MKB Santos wordt een aantal criteria gehanteerd:

  • De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • de oorzaak van de problemen kan zowel in de zakelijke als in de privé sfeer liggen, maar valt buiten het normale ondernemersrisico;
  • de ondernemer is te goeder trouw;
  • de situatie is acuut: de ondernemer heeft onvoldoende of geen eigen middelen en verkeert in financiële nood;
  • de ondernemer had, voordat de problemen begonnen, in principe een gezond bedrijf;
  • er staan geen andere sociale regelingen open;
  • de verleende hulp moet bijdragen aan een structurele oplossing van de problemen.

Voor meer informatie: info@mkbsantos.nl.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.