Bestuur

Bestuursleden Stichting MKB Santos:

de heer ing. Jeroen Overing, voorzitter

de heer Hendrik Kroeze R.A., penningmeester

de heer mr. Floris Oskam, bestuurslid