Bestuur

Bestuursleden Stichting MKB Santos:

de heer mr. J. (Jan) van Walsem, voorzitter

de heer drs. D.A. (Lex) Stijl RA, penningmeester

de heer A.F. (Bert) Kolkman, bestuurslid

de heer J.A.H. (Jeroen) Overing, bestuurslid