Bestuur

Bestuursleden Stichting MKB Santos:

de heer Hendrik Kroeze R.A., voorzitter

de heer Ben van Elk, penningmeester

de heer mr. Floris Oskam, secretaris