Sponsormogelijkheden

De middelen waarover MKB Santos beschikt, zijn niet onuitputtelijk.

Wij kunnen ondernemers in nood alleen maar helpen dankzij de financiële steun van u en anderen.

De Nederlandse economie draait voor een groot deel op het MKB; reden waarom ondernemerschap van alle kanten gestimuleerd wordt. Toch is het juist díe groep waarvoor het sociale vangnet beperkt is. Een MKB-ondernemer kan door onvoorziene omstandigheden zomaar in de problemen komen en kan dan nergens een beroep op doen. Juist in dat soort gevallen houden de banken de deur dicht, trekt de accountant zich terug, en in geval van faillissement is geen WW beschikbaar. Als de ondernemer geluk heeft, is de administratie op orde en komt hij in aanmerking voor schuldsanering. Maar soms zelfs dat niet eens…

MKB Santos helpt deze ondernemers. Help ons om deze ondernemers te ondersteunen en hun weg uit het dal weer terug te vinden!

Vul hier een REACTIEKAART in of bel ons om sponsormogelijkheden te bespreken.

Ook kunt u, ten gunste van MKB Santos, meespelen in de Vriendenloterij. U helpt MKB Santos  en maakt bovendien kans op vele mooie prijzen. Klik HIER als u eerst nog meer over de VriendenLoterij wilt lezen.

Kortom:

Stort uw bijdrage op
rek.nr NL38RABO0383123666, t.n.v. MKB Santos te Rijswijk

óf

Speel mee met de VriendenLoterij en steun MKB Santos