Hulpaanvraag

Staat het water u tot aan de lippen? Komt u voor geen enkele voorziening in aanmerking? Komen uw problemen niet voort uit bedrijfsrisico? In die gevallen kan MKB Santos via het Ondernemersklankbord uitkomst bieden.

Let op:

  • Er wordt géén zaak in behandeling genomen, als de oorzaak van de problemen in de marktsituatie ligt. In dat geval wordt het probleem geacht te zijn voortgekomen uit de normale bedrijfsvoering en dat valt onder het normale bedrijfsrisico.
  • Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen, zullen er persoonlijke en financiële gegevens aan u gevraagd worden. Met de inzending van deze gegevens verklaart u zich ermee akkoord dat de behandelende organisatie beschikking krijgt over uw gegevens. Uw gegevens worden veilig opgeslagen en worden alleen gebruikt ter beoordeling van uw aanvraag. Let wel: zonder uw gegevens kan uw aanvraag niet beoordeeld worden en kan er niet tot hulpverlening worden overgegaan.

Hulpaanvraagformulier

Klik HIER om uw hulpaanvraagformulier in te vullen.