MKB Santos

Het Solidariteitsfonds MKB Santos verleent hulp aan (oud) MKB-ondernemers en hun gezinsleden.

Een MKB-ondernemer kan door onvoorziene omstandigheden zomaar in de problemen komen en kan dan soms nergens een beroep op doen. Er is geen uitgebreid sociaal vangnet voor ondernemers uit het MKB. In geval van een faillissement is er bijvoorbeeld geen WW beschikbaar. Daarbij komt dat juist in zware tijden de banken de deur voor de kleine ondernemer dichthouden en bijvoorbeeld de accountant zich terugtrekt. Hierdoor is er soms geen uitweg uit de problemen voor een kleine (ex)ondernemer, waardoor bij deze dan het water tot aan de lippen staat.

In sommige gevallen kan MKB Santos uitkomst bieden door een tijdelijke aanvulling op het inkomen, een éénmalige bijdrage of een lening.

Criteria:

Voor de hulp van MKB Santos wordt een aantal criteria gehanteerd:

  • De oorzaak van de problemen kan zowel in de zakelijke als in de privésfeer liggen, maar valt buiten het normale ondernemersrisico (zie hieronder: voorbeelden van oorzaken),
  • De situatie is acuut: de ondernemer heeft geen eigen middelen en verkeert in financiële nood,
  • De ondernemer had, voordat de problemen begonnen, in principe een gezond bedrijf,
  • Er staan geen andere voorzieningen open,
  • De hulp van MKB Santos moet bijdragen aan een structurele oplossing van de problemen.

Voorbeelden van oorzaken:

  • Oorzaken in de zakelijke sfeer kunnen zijn: rechtszaak, fraude door werknemers, diefstal of overval, brandstichting, etc.
  • Oorzaken in de persoonlijke sfeer kunnen zijn: ziekte of handicap van ondernemer, partner of kind, sterfgevallen in de naaste familie, ongeval, uit de hand gelopen vechtscheiding, etc.

Per aanvraag worden de omstandigheden afgewogen. Soms wordt de ondernemer doorverwezen naar andere instanties.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.